otrdiena, 2016. gada 10. maijs

Lieliska finanšu iespēja, kas palīdzēs vairot Tavus ienākumus

Nereti mēs saskaramies ar dažādiem finansu terminiem, bet īsti neizprotam to nozīmi. Tāpēc pirms nolem izmantot kādu piedāvājumu – rūpīgi iepazīsties ar visiem nosacījumiem, terminiem, kā arī izproti visu noteikumu nozīmi. Tādā veidā Tu mazāk kļūdīsies un vienmēr būsi zinošs, kā arī atbildīgs debitors.

Kas ir obligācija un kādam nolūkam šo pakalpojumu var izmantot?

 • Obligācija uzņēmējdarbībā ir parāda vērtspapīrs, ar kuru tās emitants apsolās obligācijas īpašniekam atmaksāt tās pilno vērtību un procentu likmi (kuponu) noteiktā vēlākā datumā, ko sauc par dzēšanas termiņu;
 • Obligācijas ļaus Tev kā aizņēmējam finansēt ilgtermiņa investīcijas, izmantojot ārējos resursus. Tātad tas ir naudas tirgus instruments;
 • Savukārt, aizņēmējs parasti ir federālā valdība, valsts, vietējā pašvaldība vai kāds lielāks uzņēmums. Naudu, kuru šīm instancēm vajag, tie visbiežāk aizņemas no sabiedrības emitējot obligācijas.
 • Kad obligācija tiek emitēta, klienta samaksāto cenu sauc par "nominālvērtību". Kad klients to nopērk, emitents apsola atmaksāt konkrētā dienā – "parāda atmaksas datumā" – par noteiktu procentu likmi – "kuponu".
Ņem vērā, ka Obligācijām ir konservatīvu ieguldījumu reputācija. Tāpēc esi prātīgs un apzinies gan riskus, gan ieguvumus:

 • Ikreiz, kad klients aizdod naudu, viņš riskē, ka tā netiks atmaksāta. Nereti rodas situācijas, kad uzņēmumi, pilsētu un rajonu pašvaldības mēdz bankrotēt vai arī ilgāku laika periodu nepilda savas parādsaistības.
 • Paradoksāli, vēl viens risks atsevišķām obligācijām ir tas, ka aizdevums var tikt atmaksāts, vai "atsaukts", ātrāk. Tas pazīstams kā priekšlaicīgas atmaksas risks.
Ir dažādi obligāciju veidi. Nepieciešamības gadījumā salīdzini visus piedāvājumus un izvēlies sev piemērotāko:
 • Vairums obligāciju emitē viena no trijām zemāk minētajām grupām: centrālā valdība, pašvaldības vai korporācijas.
 • Ņem vērā, ka valdības obligācijas tiek uzskatītas par drošākajiem ieguldījumiem obligācijās, jo tās visbiežāk nodrošina valdības solījums un reputācija.
 • Salīdzinot ar cita veida obligācijām, pat 10 gadu valsts parādzīme tiek uzskatīta par drošu. Un valsts parādzīmēm ir vēl viena priekšrocība: nopelnītais ienākums netiek aplikts ar valsts un vietējiem nodokļiem;
 • Savukārt, municipālās obligācijas riska skalā atrodas mazliet augstāk par valsts parādzīmēm, bet to kompensē nodokļu īpatnības;
 • Korporatīvās obligācijas parasti ir paši riskantākie fiksēta ienākuma vērtspapīri tāpēc, ka uzņēmumi parasti ir daudz lielākā mērā pakļauti ekonomiskām problēmām, vadības kļūdām un konkurencei nekā valdības;
 • Svarīgi minēt, ka bez kuponu obligācijas parasti tiek agresīvi cenotas, un tās ir piemērotas ieguldītājiem, kuri meklē noteiktas summas atmaksu noteiktā datumā, nevis maksājumu plūsmu, par kuras ieguldīšanu citur tiem jālauza galva. Tās var būt, piemēram, piemērots instruments tiem, kuriem tuvojas pensija.
Ir daudz, dažādi piedāvājumi un ikvienam no mums ir tiesības izvēlēties sev piemērotāko veidu, kā papildināt savus iekrājumus. Taču esi prātīgs un vienmēr pirms pieteikšanās kādam pakalpojumam rūpīgi iepazīsties ar visiem nosacījumiem, riskiem un garantijām.
--> Read more...

 

  © 2009 Justfm.lv akcijas - Virszemes Televīzija