trešdiena, 2016. gada 17. augusts

Eiropas bagātākās valstis

Bagātība ir izmērāma skaitļos. Pastāv aprēķini par to, cik lieli ir valstu ienākumi pēc dažādu izdevumu, tai skaitā parādu apmaksas, cik apjomīgs ir valsts budžets uz vienu iedzīvotāju, cik lielisks ir valsts iekšzemes kopprodukts, un kāda ir valsts parāda attiecība pret IKP. Statistika apkopo datus par valsts labklājības rūpēm, kādas tā izrāda saviem iedzīvotājiem, cik labu dzīves standartu piedāvā visiem saviem pilsoņiem. Medicīniskā aprūpe, izglītība, apgādāšana mūža nogalē – svarīgākie rādījumi par to, kā valsts gādā par nodokļu maksātājiem.

Viens no veidiem, kā noteikt valsts bagātību, ir tās gada iekšzemes kopprodukta apjoma sadalījums uz vienu iedzīvotāju. „Top 101 News” apkopojuši tieši šos datus. Proti, skaitļi liecina, ka Eiropas kontinenta bagātākā nācija ir Luksemburga, kā svarīgāko indikatoru norādot 80 000 dolāru IKP ienākuma uz iedzīvotāju. Luksemburgai seko Norvēģija - 55 000 dolāru uz iedzīvotāju, Šveicē viena iedzīvotāja vidējais gada ienākums, sadalot „uz galviņām” valsts iekšzemes kopproduktu, ir 45 000 dolāru, Austrijā – 43 000 USD, Nīderlandē – 42 000, Zviedrijā – 41 000, Īrijā – 40 000, Islandē – 39 000, Vācijā – 38 000, Beļģijā – 37 000 dolāru iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju (2015. gada apkopojums un 2016. gada prognozes). Visas minētās valstis saglabājušas stabilitāti krīzes apstākļos.

Insider Monkey min 2015. gada septiņus lielākos iekšzemes kopproduktus Eiropas valstu vidū, sarakstā pēc to lieluma uzskaitot Luksemburgu, Norvēģiju, Šveici, Austriju, Zviedriju, Vāciju un Beļģiju.

Ar šiem uzskaitījumiem vajadzētu pietikt, lai saprastu, kuras valstis ir Eiropas bagātāko vidū. Taču kam jāpateicas to bagātībai? 2015. gada 1. janvārī Norvēģijai ir stabils naftas eksports, valsts ekonomika būvēta uz dabas resursiem un to tirdzniecību – naftas produktu izpēti un ražošanu, hidroenerģiju un zivju rūpniecību. Zviedrija orientējas uz attīstītu eksportu, tās ekonomiku raksturo plaša dažādība (jauktā tipa ekonomika). Augsti iedzīvotāju ienākuma nodokļi nodrošina ienākuma līdzvērtīgu sadalījumu visai sabiedrībai kopumā. Šveice ir viens no pasaules stabilākajiem ekonomikas līderiem. Vienu no augstākajiem ienākumiem uz iedzīvotāju pasaulē Šveice panākusi ar zemu bezdarba līmeni un sabalansētu budžetu. Nīderlandei ir veiksmīga un atvērta ekonomika, kas lielāko tiesu balstās uz ārējo tirdzniecību, tai ir arī salīdzinoši zems bezdarba līmenis. Vācija lepojas ar otru lielāko eksportu pasaulē, kā arī vienu no lielākajām automobiļu industrijām. Taču arī Francija ar 2,9 triljoniem dolāru lielu 2014. gada iekšzemes kopproduktu ir līderu vidū: 30 no pasaules lielākajām kompānijām atrodas Francijā, tās balss svaram ir liela ietekme Eiropas Savienībā jau kopš Eiropas Ekonomiskās Savienības (EEC) izveides. Apvienotās Karalistes (2,8 triljoni USD) labklājība pastāv, pateicoties valsts agrārajai ekonomikai, elektronikas un apstrādes rūpniecībai. Itālijas 2014. gada IKP 2,2 triljoni USD iegūts, pateicoties tās dalībai G8 un Eiropas Savienībā, kā arī industriālā sektora attīstībai. Richest Lifestyle min arī Spāniju, kam par 1,415 triljoniem USD iekšzemes kopprodukta jāpasakās tās biznesa ekspansijai Latīņamerikā, un Krieviju ar 2,1 triljonu IKP 2014. gadā.

Starp minētajām valstīm, saskaņā ar Pasaules Bankas datiem, 2014. gadā lielākā gada ekonomikas izaugsme bija Luksemburgai (4,1%), tai seko Apvienotā Karaliste (2,9%, turklāt pēdējo četru gadu laikā vērojama visai līdzena attīstība), Zviedrija (lai arī gada izaugsme nav kāpusies kopš 2011. gada līmeņa). Seko Norvēģija, kam izaugsme nevienā gadā nav kritusies zem 2011. gada rādītāja, Šveice, Vācija, Spānija, Beļģija un Nīderlande.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

 

  © 2009 Justfm.lv akcijas - Virszemes Televīzija